За да се откажете от покупка можете да се обадите на телефон 070013931 като се представите и посочите номера на вашата поръчка. Също тъка може да го направите по мейл като отговорите на съобщението изпратено от нас за вашата поръчка. Можете също тъка и да попълните стандартния формуляр за отказ от поръчка. Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Стандартния формуляр за отказ от покупка може да изтеглите тук.

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

 14-дневният срок започва да тече от датата на: 

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.